loading

HALİHAZIR HARİTA İMAR UYGULAMALARI

HALİHAZIR HARİTA İMAR UYGULAMALARI

HALİHAZIR HARİTA İMAR UYGULAMALARI

Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya iller bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.
Konya Harita halihazır haritalarını iha ile havadan gözlemleyerek en doğru ölçeklendirme ve çizimle hazırlamaktadır.